From Now we are certified web agency

Rekuperacja od A do Z
   01/11/2019 13:20:24

Rekuperacja to, innymi słowy, mechaniczna wentylacja z odzyskiem ciepła. W przeciwieństwie do klasycznej wentylacji grawitacyjnej nie ogranicza się do zasysania zanieczyszczonego powietrza z zewnątrz, ale zapewnia kontrolowany ruch powietrza z ograniczeniem strat ciepła, nie wychładzając pomieszczenia. Umożliwia dzięki temu zmniejszenie strat energetycznych, oszczędne gospodarowanie naturalnymi zasobami z ekonomicznego punktu widzenia i wymianę zużytego powietrza na czyste i świeże.

Jak to działa?

Rekuperatory wyposażone są w tzw. wymiennik, służący do odzysku ciepła ze strumieni powietrza wilgotnego z domieszkami dwutlenku węgla. Urządzenie manewruje nimi, niczym oddychające płuca naszego biura lub mieszkania, wykonując kolejno „wdechy” i „wydechy” tzn. wpuszczając chłodny i czysty nawiew z zewnątrz i wypuszczając brudne pozostałości od wewnątrz za pomocą tzw. anemostatów, czyli okrągłych kratek umieszczonych na ścianach lub suficie danego pomieszczenia. Oba strumienie nie mają ze sobą styczności, płynąc dwoma różnymi kanałami, przechodzą jednak przez wymiennik, który dokonuje wymiany energetycznej i absorbuje pozostawione ciepło, wykorzystując je do ogrzewania. Następnie za pomocą kanałów wentylacyjnych o różnej średnicy powietrze rozprowadzane jest po całym budynku.

Rodzaje rekuperatorów

Rekuperatory dzielą się na różne typy. Możemy wyróżnić urządzenia z czynnikiem pośrednim, z ruchomym wypełnieniem i płytowe. W zależności od budowy mogą się różnić sposobem zasilania, rodzajem uszczelnienia oraz wydajnością chłodzenia i ogrzewania. Najtańszym i najprostszym w użyciu modelem będą wersje płytowe z wymiennikiem krzyżowym. Niektóre modele mogą być dodatkowo wyposażone w gruntowy wymiennik ciepła, czerpiący energię z ziemi albo w czujniki dwutlenku węgla i wilgotności powietrza. Automatyczne elementy samoczynnie reagują na zmienne warunki atmosferyczne i w zależności od pogody dostosowują swój rytm pracy, załączając wstępną nagrzewnicę lub sterując intensywnością.

Przewaga nad wentylacją grawitacyjną

Klasyczna wentylacja w stosunku do rekuperatorów zatrzymuje się w pół drogi, zawężając zakres działania do wpuszczania nawiewu przez system kominów lub wywietrzników. Do prawidłowego funkcjonowania wymaga jedynie odpowiednio nawierconych otworów w murach, a jak sama nazwa wskazuje siła grawitacji i natura w postaci podmuchów wiatru i wytworzonej różnicy ciśnień automatycznie wykonuje resztę zadania. Wentylacja grawitacyjna nie gromadzi więc ładunku ciepła ani nie oczyszcza wciągniętego powietrza. Chłodne strumienie wymagają więc dodatkowego ogrzania, co wiąże się z marnotrawstwem energii cieplnej i większymi kosztami eksploatacji, które nie mają racji bytu. Rekuperator tymczasem zapewnia swobodną migrację temperatur i przekazuje je pomiędzy kolejnymi strumieniami. Ponadto wersja grawitacyjna nie dokonuje filtracji powietrza, wprowadzając zanieczyszczenia wprost do naszego domu lub miejsca pracy, co może być szczególnie niebezpieczne dla osób uczulonych lub chorych. Dodatkowo jest ona kompatybilna przede wszystkim z przestarzałymi technikami budownictwa, pozostawiającymi margines błędu na nieszczelności w okolicach okien i drzwi. Energooszczędna architektura ze szczelną stolarką okienną nie dopuszcza do powstawania mostków cieplnych i de facto zapobiega utracie ciepła przez niepożądane otwory lub szczeliny. W takim wypadku rekuperator okazuje się wyborem nie tylko bardzo sensownym, ale wręcz wyższą koniecznością.

Oszczędność energii

Rekuperacja pozwala osiągać oszczędność na poziomie sięgającym nawet do 30 procent, co tyczy się nie tylko ograniczenia utraty ciepła, ale przede wszystkim odciążenia z ponadprogramowych wydatków na ogrzewanie naszego lokum. Podczas instalacji należy jednak przestrzegać zasad ściśle wytyczonych przez prawo budowlane.

Prozdrowotne działanie rekuperacji

W trakcie procesu rekuperacji powietrze ulega filtracji i jest oczyszczane z drobnoustrojów i alergenów, co jest szczególną zaletą dla osób z uczuleniami np. na występujące sezonowo pyłki roślinne itp. Specjalne filtry zatrzymują również spaliny z samochodów i kominów z sąsiedztwa, dzięki czemu może odetchnąć pełną piersią bez obaw o szkodliwe drobinki. W czasach wzmożonego zagrożenia i częstych stanów alarmowych, związanych ze szkodliwym zjawiskiem smogu tym bardziej warto zaopatrzyć się w urządzenie, pozwalające na choćby częściowe odprowadzenie zanieczyszczeń w postaci dymu, pyłu itp. W dbałości o rześkie i świeże powietrze w domu cel uświęca środki. Ponadto rekuperacja ogranicza gromadzenie się pary wodnej i osadzanie wilgoci na poszczególnych elementach budynku, co mogłoby doprowadzić do rozwoju pleśni i grzybów, których obecność mogłaby wpływać na nasze zdrowie lub samopoczucie albo zaburzać estetykę pomieszczeń, w których przebywamy.

Koszty instalacji

W tej kwestii zdania są sporne. Jedni mówią, że wydatek tego rzędu jest nieco na wyrost i uznają go z automatu za nieopłacalny. Są również tacy, którzy zdroworozsądkowo zestawiają go w parze z pozostałymi wymogami w trakcie budowy lub remontu domu albo mieszkania i wpisują w rubrykę dodatkowych kosztów. Jeszcze inni obliczają długoterminowe korzyści płynące z faktu montażu urządzenia, co przekłada się na zwrot w dalszej perspektywie czasu. Niezależnie od tego, komu przyznamy rację, nadal musimy brać pod uwagę, że rozwiązanie to jest dalece skuteczniejsze i wydajniejsze od klasycznej, grawitacyjnej wentylacji i powinno nam posłużyć znacznie dłużej. Musimy rozgraniczyć kwestie samej instalacji i zakupu z eksploatacją, polegającą na wymianie filtrów i bieżącym poborze energii elektrycznej, niezbędnej do zasilania oraz okresowymi przeglądami. Całościowy koszt powinien zamknąć się w kwocie około 15-17 tysięcy złotych w zależności od metrażu naszego domu. Jeżeli zrezygnujemy przy tym z budowy kominów wentylacyjnych, to jesteśmy w stanie na tym sporo zaoszczędzić. Koszty serwisowania i użytkowania powinny tymczasem oscylować w granicach 300 złotych w skali roku.

Udostępnij ten post :

Comments

Log in or register to post comments